woensdag, 28. november 2012 - 14:42

Verbrede vaargeul haven Rotterdam maakt tweerichtingsverkeer mogelijk

Rotterdam

Grote containerschepen kunnen elkaar vanaf 1 december passeren bij het in- en uitvaren van de Rotterdamse haven. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu woensdag bekendgemaakt.

Rijkswaterstaat heeft hiervoor de Maasgeul zo’n 250 meter verbreed. Zeeschepen met een diepte van meer dan 14,4 meter kunnen de Rotterdamse haven alleen via deze vaargeul bereiken of verlaten.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): 'De Maasgeul is nu klaar voor tweerichtingsverkeer van de grootste containerschepen ter wereld. Zo voorkomen we dat deze containerreuzen, die tot 15,5 meter diep in het water steken, op elkaar moeten wachten. Voor de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is het belangrijk dat de haven goed bereikbaar is voor de allergrootste containerschepen.'

Alle grote zeeschepen profiteren mee
De verbreding van de Maasgeul is speciaal ontworpen voor containerschepen. Deze worden steeds groter om meer containers tegelijk te kunnen vervoeren.

Tegelijkertijd verwacht het Havenbedrijf Rotterdam voor de toekomst een groei van de containeroverslag. Maar niet alleen containerschepen hebben baat bij de verbreding: ook voor andere grote zeeschepen, zoals tankers en bulkschepen, worden wachttijden beperkt.

Gereed voor gebruik
Om de Maasgeul te verbreden is in zes maanden tijd ongeveer 350.000 kubieke meter klei, zand en veen van de zeebodem weggebaggerd tot 21 meter diepte. Hiermee kunnen 140 zwembaden van 50 meter gevuld worden.

Om het nieuwe deel van de vaargeul gebruiksklaar te maken, zijn de afgelopen maand gebruiksregels aangepast en is de scheepvaart geïnformeerd. Daarnaast is het nieuwe deel van de Maasgeul ingetekend op zeekaarten en is een boei verplaatst die de vaargeul markeert.

Rijkswaterstaat gaat het nieuwe deel van de vaargeul onderhouden. Als de vaargeul te ondiep wordt door aanslibbing, worden baggerschepen ingezet om deze weer op diepte te brengen.
Provincie:
Tag(s):