vrijdag, 25. mei 2012 - 19:07

Verdronken redder van jongen Nieuwe Maas nog niet gevonden

Rotterdam

Een uitgebreide zoektocht op vrijdag naar de man die donderdagavond vermist raakte tijdens een redduik naar een jongen op de Nieuwe Maas heeft helaas niks opgeleverd.

Drie jongens zwommen donderdagavond rond 18.30 uur in de Nieuwe Maas ter hoogte van het Schiehoofd toen één van hen in de problemen kwam.

Een man die met zijn vriendin op het Schiehoofd in een auto zat bemerkte dit en sprong in het water om hulp te verlenen. Hierbij kwam hij zelf in problemen en verdween onder water.

De 12-jarige jongen werd door bemanningsleden van een schip aan boord gebracht. Hij bleef ongedeerd. Duikers van de brandweer waren snel ter plaatse om naar de vermiste man te zoeken. Dit werd na een dik uur gestaakt. Op dat moment was het niet meer waarschijnlijk dat de man in leven zou zijn.

Zoekactie
Een speciaal bergingsteam van het KLPD installeerde hun apparatuur op een schip van de Havendienst. Schepen van de Zeehavenpolitie hielden de vaarroute vrij. Er werd vervolgens gezocht rondom de plek waar de man onder water verdween. Hoewel men zou verwachten dat iemand door de sterke stroming afdrijft, is de ervaring dat een stoffelijk in de buurt wordt gevonden waar de persoon het laatst is gezien. Dit omdat eb en vloed elkaar opheffen. Na enkele dagen wordt een overschot wel vaak op grotere afstand aangetroffen.

Een gebied van enkele honderden meters breed en enkele tientallen meters lang is vanaf 11.00 uur minitieus onderzocht. Helaas bleef dit zonder resultaat en is de zoekactie rond 18.00 uur gestaakt.

Het gebied is zo goed mogelijk in kaart gebracht, maar bleek grillig. Er waren vele hoogteverschillen van enkele meters en de plek bleek vervuild met bijvoorbeeld vele autobanden en puin. Hierdoor waren er te weinig aanknopingspunten voor duikers van de brandweer om gericht te kunnen zoeken.

Komende tijd
Indien nodig zal maandag zal worden bekeken of de inzet van de Dienst Specialistische Honden van het KLPD zinvol is. De honden zijn getraind in het herkennen van specifieke geuren.

Politie wil in contact komen met twee betrokken jongens
De 12-jarige jongen verklaarde de politie dat hij heeft gezien dat zijn twee vrienden zelf op het droge zijn gekomen. Hij zegt hun namen en adres niet te kennen. De politie wil dringend met de twee jongens in contact komen en roept hen met klem op zich te melden. Zij zijn belangrijke getuigen van het incident en bovendien weet de politie dan zeker dat zij in goede gezondheid ziin.
Provincie:
Tag(s):