woensdag, 25. januari 2012 - 19:20

Vereenvoudiging regelgeving kappen van bomen

Delfzijl

Het college van Delfzijl stelt de raad voor een nieuw bomenbeleid vast te stellen waarin inwoners zonder vergunning bomen mogen kapen, tenzij de boom beschermd is.

Deze bomen zijn opgenomen in een Groene Kaart-model van de Bomenstichting, waarop het nieuwe beleid van de gemeente is gebaseerd. In dit model legt de gemeente waardevolle boomzones, boomstructuren, solitaire bomen of boomgroepen vast die zij wil beschermen en waarvoor een kapverbod geldt.

Jaarlijks ontvangt de gemeente ongeveer honderd aanvragen voor het kappen van een boom. Mocht de gemeenteraad dit nieuwe beleid vaststellen, dan hoeven inwoners alleen de ‘Groene Kaart’ (bomenlijst) te controleren of zij zonder vergunning een boom kunnen kappen. Dit vermindert de regeldruk voor inwoners en de ambtelijke organisatie. Een kanttekening die het college plaatst bij het voorstel aan de raad, is dat zicht op voorgenomen kap wel verdwijnt bij vaststelling van dit nieuwe beleid.
Provincie:
Tag(s):