dinsdag, 5. juni 2012 - 18:01

Vergassen ganzen rond Schiphol mag van rechter

Haarlem

De rechtbank heeft dinsdag het verzoek tot schorsing van het besluit van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om grauwe ganzen, Canadese ganzen en Nijlganzen rond Schiphol te vangen en te doden met koolstofdioxide in de periode 1 juni tot en met 14 juli 2012 afgewezen.

‘Dit in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer rondom Schiphol’, meldt de rechtbank Haarlem dinsdag. De Stichting Faunabescherming had de bestuursrechter van de rechtbank Haarlem verzocht dit besluit te schorsen.

‘Omdat alle andere maatregelen die genomen worden op de korte termijn het gevaar voor vogelaanvaring niet wegnemen’, aldus de rechtbank Haarlem.

Populatiereductie is noodzakelijk en kan niet op andere wijze worden bereikt. Het gebruik van koolstofdioxide als dodingsmiddel is wettelijk toegestaan. De levende vogels zullen niet worden getransporteerd, zodat het gestelde onnodig lijden tijdens transport niet te verwachten is.
Provincie:
Tag(s):