vrijdag, 27. april 2012 - 18:28

Verhoging griffierechten van de baan

Den Haag

De Raad voor de rechtspraak heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de griffierechten, het 'toegangskaartje' voor de rechter, niet worden verhoogd.

Daartoe besloten VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie gisteren (26 april 2012). De partijen werden het eens over een bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro. Onderdeel van het pakket is het schrappen van geplande maatregelen van het gevallen kabinet-Rutte, waaronder de verhoging van de griffierechten.

'We zijn verheugd dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft', zegt voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Erik van den Emster. 'Gelukkig hebben onze rechtstatelijke argumenten gezegevierd.'

Kostenverhogend
Het Wetsvoorstel verhoging griffierechten lag bij de Tweede Kamer. Het idee van het kabinet was een gang naar de rechter 'meer kostendekkend' te maken.

Als het wetsvoorstel zou zijn aangenomen, zou het aanspannen van een zaak bij de rechter fors duurder zijn geworden. Het kabinet hoopte met het voorstel 240 miljoen euro te besparen.
Negatief advies

De Raad voor de rechtspraak adviseerde vorig jaar twee keer negatief over het wetsvoorstel, de eerste keer naar aanleiding van het oorspronkelijke voorstel, de tweede keer nadat het wetsvoorstel was aangepast. De Raad wees er vooral op dat de toegankelijkheid van de rechter voor burgers en bedrijven onder druk zou komen te staan.

De Raad wees in zijn advies op negatieve gevolgen voor de samenleving en economie. Als burgers een gang naar de rechter niet meer kunnen betalen, ontstaan er ongewenste vormen van conflictbeslechting, waarschuwde de Raad, zoals eigenrichting. En bedrijven laten zich bij investerings- en vestigingsbeslissingen onder andere leiden door het heersende rechtssysteem.

Zorgen
De Raad voor de rechtspraak stond niet alleen in zijn kritiek op het voorstel de griffierechten te verhogen. Veel maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Inter Provinciaal Overleg, de belangenorganisaties voor bedrijven VNO-NCW en MKB Nederland, de vakbonden FNV en CNV, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis uitten hun zorgen.
Provincie:
Tag(s):