donderdag, 4. oktober 2012 - 20:06

Verkeer mag weer over Steenbakkerijweg

Vanaf november kan het verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer, gebruik maken van de Steenbakkerijweg tussen Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg.

Om de verkeersveiligheid op een hoog niveau te houden, voeren de gemeente Middelburg en waterschap Scheldestromen vanaf 8 oktober meerdere verbetermaatregelen uit voordat de weg wordt opengesteld. De werkzaamheden brengen enige verkeershinder met zich mee.

Het opheffen van een groot deel van de verkeersbeperking op de Steenbakkerijweg is met belanghebbenden uit Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg besproken. Deze veilige 4,5 meterbrede weg met vrijliggend fietspad mag nu nog alleen gebruikt worden door landbouwverkeer. Belanghebbenden willen ook graag gebruik maken van deze route. Hiertoe is onlangs een verkeersbesluit genomen. De toename van het verkeer mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de aanwonenden. Daarom voeren gemeente en waterschap enkele verkeers- maatregelen uit en gaat het waterschap continu het verkeer tellen om vinger aan de pols te houden.

De gemeente Middelburg verbetert de aansluiting van de Steenbakkerij op de Elektraweg. Ter hoogte van de fietsoversteekplaats bij de Elektraweg over de Steenbakkerijweg komt een plateau. Het waterschap legt een plateau aan bij de fietsoversteek richting Mortiere. Ook wordt er extra markering op het fietspad en de rijbaan ter hoogte van de scherpe boog nabij het viaduct en op de Weizichtweg aangebracht.
Provincie:
Tag(s):