dinsdag, 13. maart 2012 - 9:44

'Verkeershufters harder aanpakken'

Den Haag

De hoge verkeersboetes hebben geen enkele invloed op het gedrag van veelplegers. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De ANWB pleit in een brief aan de Tweede Kamer daarom voor een totaalaanpak van hufters.

De bond heeft de stellige overtuiging dat verkeershufters in veel gevallen ook overtredingen begaan op andere gebieden. Denk hierbij aan het veroorzaken van (geluids)overlast in de woonomgeving, tanken zonder betalen of winkeldiefstal. Iemand die geen rekening houdt met anderen in zijn leefomgeving of wijk, houdt vaak ook geen rekening met anderen in het verkeer.

De ANWB wil daarom pleiten voor een aanpak waarbij niet alleen naar verkeershufters wordt gekeken, of alleen naar notoire winkeldieven, of naar notoire overlastplegers uit een wijk, maar juist naar hufters in het algemeen. Waarbij het aanpassen van het gedrag van het individu aan de maatschappij het belangrijkste doel moet zijn. Een start daarvoor moet gemaakt worden door politie en Justitie makkelijk inzicht te geven in alle type overtredingen en vervolgens het gedrag van de hufters integraal aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):