donderdag, 23. februari 2012 - 17:24

Verkeerstellingen Sas van Gent en Zelzate

Eind februari 2012 start een grensoverschrijdend verkeersonderzoek in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit onderzoek brengt de huidige vrachtwagenbewegingen in Sas van Gent en Zelzate in beeld.

Daarnaast worden oplossingen aangereikt voor de vrachtwagenproblematiek in deze woonkernen, met als doel er de verkeersleefbaarheid op korte termijn te verbeteren. Het onderzoek is onderdeel van het verbeteren van de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer. De komende jaren wordt hard gewerkt aan de kwaliteit van de hoofdroutes door verbetering van de Tractaatweg, R4-oost en R4-west en Sluiskiltunnel.

De verkeerstellingen in Sas van Gent en Zelzate vinden binnenkort plaats. Tijdens de tellingen liggen op 6 locaties tellussen over de weg. Gedurende 2 dagen worden deze tellers ondersteund met camera’s die de kentekens van het passerend vrachtverkeer registreren. Door de resultaten van de kentekenregistratie per telpunt te vergelijken ontstaat een beeld van het vrachtverkeer dat door de woonkernen rijdt. De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Interregproject Grenzeloze Kanaalzone (2010-2013). Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de gemeenten Zelzate, Evergem en Terneuzen, de stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Zeeland Seaports, het Havenbedrijf Gent en De Lijn.

Het samenwerkingsverband ‘Grenzeloze Kanaalzone’ wil de regio tussen Terneuzen en Gent laten groeien naar een bloeiende streek. Aantrekkelijkheid en een goede bereikbaarheid voor bedrijven en bewoners staan daarbij centraal.
Provincie:
Tag(s):