woensdag, 15. augustus 2012 - 18:17

Verkiezingsdebat Primair Onderwijs

Arnhem

Op donderdag 23 augustus organiseert D66 Arnhem in samenwerking met de drie grote Arnhemse basisschoolbesturen een debat over het primair onderwijs. Locatie: Multifunctioneel Centrum De Malburcht, Graslaan 97C in Arnhem.

Deelnemers aan het debat zijn de kandidaat-Kamerleden:
- Paul van Meenen (D66)
- Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
- Manja Smits (SP)
-Michel Rog (CDA)
Het debat wordt geleid door Jan Terlouw.

Onderwerp van discussie zijn een viertal actuele thema’s binnen het basisonderwijs.
Deze worden ingeleid door de drie bestuurders van de betrokken scholen voor primair onderwijs: De Basis, Delta en Fluvius, en door de wethouder onderwijs van de gemeente Arnhem.

Een aantal scholieren van basisschool Het Mozaïek uit de wijk Malburgen in Arnhem zijn bij het debat aanwezig en zullen aan het begin van het debat hun visie op goed onderwijs geven.

Voorafgaand aan het debat brengen de kandidaten een kort werkbezoek aan De Malburcht. Daarbij wordt een indruk gegeven van de wijze waarop de brede school samenwerking in de praktijk plaatsvindt en hoe de basisscholen samen met partners zorg dragen voor een positief leer- en ontwikkelklimaat in de krachtwijk Malburgen.

Programma van de middag::
14:45 - 15:00 uur: ontvangst deelnemers/gasten voor werkbezoek in De Malburcht
15:00 - 16:00 uur: werkbezoek
16:00 - 16:30 uur: pauze en inloop voor het onderwijsdebat (vanaf 16:00 uur)
16:30 - 18.00 uur: onderwijsdebat
18.00 - 19:00 uur: borrel

Voor het debat zijn lokale schoolbesturen, directeuren, leerkrachten en andere betrokkenen bij het primair onderwijs uitgenodigd, evenals gemeenteraadsleden.
Het debat is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.
Provincie:
Tag(s):