dinsdag, 28. februari 2012 - 10:57

Verlenging experiment gratis busvervoer voor 65+ in Zeeuws-Vlaanderen

Sinds 1 maart 2010 wordt in Zeeuws-Vlaanderen bij wijze van proef gratis busvervoer geboden aan inwoners van 65 jaar of ouder. Dit is een initiatief van Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.

De proef is een succes, dus het experiment wordt verlengd tot 1 juni 2012. In deze periode nemen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten een besluit of dit initiatief na juni 2012 wordt voortgezet.
Evaluatie experiment

De Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen vinden het belangrijk dat ouderen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Door het busvervoer bij wijze van proef gratis aan te bieden, willen zij dit te stimuleren. Uit een tweetal gehouden onderzoeken blijkt dat gratis OV voor de groep 65-plussers een belangrijke stimulans is om meer te reizen. Ook is te zien dat een deel van de Wmo-taxipashouders van boven de 65 door het project gebruik is gaan maken van het openbaar vervoer.
Vervoerspas

Alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen van 65 jaar of ouder hebben de vervoerpas inmiddels op hun adres ontvangen of ontvangen deze op het moment dat zij 65 worden. Op vertoon van deze pas kunnen zij gratis gebruik maken van de bus binnen de grenzen van Zeeuws-Vlaanderen, op werkdagen vanaf 09.00 uur en in het weekend de hele dag. De pas is niet bruikbaar in bussen van Connexxion en in de OV-taxi Avonduren (meer informatie: http://www.degoedekantop.nl/leef/ov-taxi/).
Meer informatie

Op www.degoedekantop.nl/leef staat meer informatie over het project. Ook is een bijbehorende folder te downloaden met onder andere een overzicht van de deelnemende lijnen.
Provincie:
Tag(s):