vrijdag, 6. januari 2012 - 9:42

Veroordeling voor mensenhandel blijft lastige zaak

Den Haag

Het blijft lastig om tot een veroordeling voor mensenhandel te komen. Slechts een krappe meerderheid van het aantal mensenhandelzaken eindigt in een veroordeling. Tot die conclusie komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM).

Door het OM worden jaarlijks gemiddeld ruim tweehonderd mensenhandelzaken afgehandeld. In ongeveer drie kwart van de zaken leidt dat tot een dagvaarding van de verdachte. In de overige zaken wordt om verschillende redenen, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs, van vervolging afgezien. Uiteindelijk komen per jaar gemiddeld bijna honderddertig verdachten voor de rechter.

In de zaken die in eerste aanleg worden berecht, komt de rechter in iets meer dan de helft (58%) van de gevallen tot een veroordeling voor mensenhandel. Na een afname in het percentage veroordelingen van 25% over de periode 2004-2009 is dit in 2010 weer gestegen (naar 59%) - wat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde over vijf jaar.

In een meerderheid van de zaken is sprake van verzwarende omstandigheden, meestal omdat het feit door meerdere personen is gepleegd en/of omdat een kind jonger dan zestien jaar het slachtoffer is.
Provincie:
Tag(s):