maandag, 11. juni 2012 - 12:14

Verplaatsen van Klein zeegras

Vanaf 11 juni 2012 verplaatst projectbureau Zeeweringen zeldzaam Klein zeegras. De zoutwaterplanten verhuizen van de slikken van de Krabbenkreek naar de slikken van Viane.

De werkzaamheden duren circa één week. Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen begeleiden de verplaatsing. BTL uit Bruinisse voert het werk uit.

In 2013 versterkt projectbureau Zeeweringen de dijk bij Sint Philipsland. De zeegrasplanten worden uit de toekomstige werkstrook verwijderd om te voorkomen dat deze zeldzame soort verloren gaat door de werkzaamheden aan de dijk. Vervolgens gaan de planten naar de slikken van Viane. Het verplaatsen van zeegras gebeurt al sinds 2007 en de resultaten zijn positief. Het gebeurt in opdracht van Provincie Zeeland en komt voort uit de Natuurbeschermingswet. Na afloop monitoren onderzoekers van de Radboud Universiteit de groei van de planten op de nieuwe locatie.

Het slik bij Viane is een natuurlijke groeiplek van Klein zeegras en is daarom een geschikte locatie. De afgelopen twee weken heeft BTL alvast voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn delen van het slik enigszins verlaagd. Door de variatie in hoogte wordt een natuurlijkere situatie nagebootst en worden er optimale omstandigheden voor het zeegras gecreëerd.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken in Zeeland. In totaal ruim 325 kilometer. De steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet in 2015 afgerond zijn.

Voor meer informatie over projectbureau Zeeweringen: www.zeeweringen.nl.
Provincie:
Tag(s):