vrijdag, 6. juli 2012 - 17:23

Verzoek tot samenwerking op ICT gebied afgewezen

Het verzoek van Borsele om eerst op het gebied van ICT de samenwerking op te zoeken, is afgewezen door de andere Bevelandse gemeenten. In het kader van Samenwerking de Bevelanden heeft Borsele het voorstel gedaan om eerst op het gebied van ICT de samenwerking op te zoeken en de lering daarvan in te zetten op andere taakgebieden.

De gemeente Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland hebben besloten om onderling verder te gaan met het vormen van een gemeenschappelijke regeling.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd tussen de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Noord-Beveland en Borsele over regionale samenwerking. Het doel van deze gesprekken was het oprichten van een gemeenschappelijke regeling, waarin bedrijfsvoeringstaken zouden worden ondergebracht op het gebied van ICT, Personeel & Organisatie, salarisadministratie, sociale zaken en informatievoorziening.

Gaandeweg dit traject stelde Borsele meer en meer de vraag of dit proces wel voldoende zorgvuldig werd doorlopen. Deze zorg werd veroorzaakt door de onduidelijkheid over het gezamenlijke doel, de manier van oprichten en invullen van de nieuwe organisatie waarin alle taakvelden zouden moeten worden opgenomen, en de verschuiving van bedrijfsvoeringstaken naar beleidstaken.
Het idee om het dak al te bouwen terwijl de fundering nog niet klaar is, werkt contraproductief. Borsele acht deze manier van werken niet zorgvuldig, risicovol voor de betrokken organisaties en haar medewerkers én de belastingbetaler onnodig op kosten jaagt.

Borsele heeft zich altijd ten doel gesteld om de samenwerking met de Bevelandse gemeenten tot een succes te maken. Daarom is in het samenwerkingsverband voorgesteld om de samenwerking te starten met het onderdeel ICT en daarna met de ervaringen uit dat onderdeel de andere taakvelden, weloverwogen en stapsgewijs, op te pakken. Een gefaseerde aanpak biedt volgens Borsele voldoende ruimte om de belangen van alle gemeenten zorgvuldig te implementeren. Dit standpunt wordt gesteund door de Borselse gemeenteraad en de ondernemingsraad.

De andere Bevelandse gemeenten hebben laten weten zich niet te kunnen vinden in het Borselse standpunt. Zij gaan onderling op de genoemde taakvelden verder met het vormen van een gemeenschappelijke regeling. Een dienstverleningsovereenkomst met Borsele op bepaalde onderdelen behoort nog wel tot de mogelijkheden.

Voor Borsele heeft het besluit geen invloed op de al bestaande samenwerkingsverbanden met andere Bevelandse gemeenten.
Provincie:
Tag(s):