donderdag, 26. april 2012 - 22:49

Viaduct in N34 bij Exloo

Exloo

De provincie Drenthe legt in de autoweg N34 bij Exloo een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten aan. Tegelijkertijd komt er een logische en veilige route van de nieuwe aansluiting naar het dorp Ees.

De provincie Drenthe heeft deze keuze gemaakt in overleg met de gemeente Borger-Odoorn en de werkgroep N34 Exloo. Gedeputeerde Brink van verkeer en vervoer zegt hierover: “Deze oplossing wordt breed gedragen. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werkgroep en we zien kans een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de N34 te realiseren, met een goede route van de nieuwe aansluiting naar Ees.”

Gekozen is voor een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten, zoals deze ook bij Gasselte en Gieten zijn aangelegd. Deze oplossing garandeert de doorstroming van het verkeer op de N34, is veilig en overzichtelijk en geeft op de gekozen locatie geen overlast voor de omwonenden. De N34 wordt op deze plaats ongeveer 2 meter verlaagd.

De verbindingsroute naar Ees blijft in de nieuwe situatie aan de oostzijde van de N34. Door het verleggen van de N34 in westelijke richting kunnen een vrijliggend fietspad en een verbrede parallelweg worden aangelegd. Deze oplossing heeft ook een voorkeur van de bewoners van Ees. Over het aan te leggen viaduct over de N34 komt een vrijliggend fietspad. De bestaande fiets- en landbouwtunnel onder de N34 verdwijnt. De carpoollocatie bij Exloo blijft gehandhaafd.

De gemeente Borger-Odoorn start binnenkort met de planologische procedure voor de uitvoering van de voorgenomen plannen. De provincie Drenthe hoopt in 2013 te kunnen starten met de aanleg. De aanpak van de kruising bij Exloo is één van de projecten in de reconstructie van de N34.

Bij de overdracht van de weg in 2007 van het Rijk naar de provincie Drenthe is besloten de weg in te richten als een 100 km/uur 1x2 stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen. Een groot deel van de N34 is inmiddels op orde. De gehele weg heeft een veilige breedte van 8,90 m. en is voorzien van de bekende groene middenbelijning. De kruisingen bij (het verkeersplein) Gieten, Gasselte, Drouwen, Borger en Ees zijn nu ongelijkvloers. Daarnaast zijn bij Annen, Gieten en Borger tunnels en een brug aangelegd voor fietsers. Een ander belangrijk uitgangspunt voor de
provincie is de versnelling van het openbaar vervoer op het gehele traject tussen Emmen en Groningen: busstations bij Borger en Gieten, bus op de vluchtstrook langs de A28 en versnellingsmaatregelen in Emmen en Groningen.
Provincie:
Tag(s):