donderdag, 5. juli 2012 - 12:45

Vlissingen ontwikkelt gebied om WWII te herdenken

Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen stemde deze week in met de planvorming van een herdenkingsgebied. Thema: de Tweede Wereldoorlog. Locatie: de Groene Boulevard en in de Oranjemolen.

Het college besloot eind 2011 te participeren in het interreg-project ‘WWII-heritage’. Het herdenkingsgebied valt onder dit project. Dit project richt zich op het verzamelen van het resterende erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Naast de fysieke elementen (bunkers, forten, etc.) is er bijzondere aandacht voor de verhalen uit het dagelijkse leven ten tijden van de Tweede Wereldoorlog.

Op de plek waar nu het landingsmonument staat, lag vroeger de Slijkhaven. In november 1944 zijn de geallieerden hier geland en zijn vanaf hier gestart met de bevrijding van de stad Vlissingen. De hevige strijd die volgde, had grote impact op Vlissingen en haar inwoners. Daarnaast was deze slag cruciaal voor de oprukkende geallieerde troepen richting het noorden van Nederland en Antwerpen. Door het realiseren van het herdenkingsgebied nabij de Oranjemolen, zal deze Vlissingse geschiedenis meer aandacht krijgen.

De gemeente bereidt de realisatie van het herdenkingsgebied voor. Er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Ook wordt er gekeken of het landingsmonument naar een plek aan de andere zijde van de dijk naast de Oranjemolen verplaatst kan worden. Zo krijgt het monument een prominentere plek en de relatie met de Westerschelde is duidelijker. Aan de Commandoweg kan een parkeervoorziening komen, die voor de binnenstad, het herdenkingsgebied en het Scheldekwartier een rol kan vervullen. Ook onderzoekt de gemeente Vlissingen op welke wijze de Oranjemolen functioneler gebruikt kan worden. Uitgangspunt is dat het karakteristieke van de molen bewaard blijft en het draaiende mechanisme niet wordt aangetast. De gemeente brengt volgens planning in de derde kwartaal van 2012 het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte, gekoppeld aan het herdenkingsgebied, in de inspraak.

Het project om een herdenkingsgebied in Vlissingen te ontwikkelen is onderdeel van het Europese interreg-project ‘WWII Heritage’. Vanuit deze Interreg-regeling wordt ongeveer de helft van de investeringen van het project gefinancierd. De gemeente Vlissingen participeert hierin samen met de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, het muZEEum (Nederland), de provincie West-Vlaanderen (België), de Universiteit van East Anglia, de Essex Country Council (Verenigd Koninkrijk), de gemeente Leffrinckoucke en de SMCO (Frankrijk).
Provincie:
Tag(s):