maandag, 5. november 2012 - 9:50

Voorbereidende werkzaamheden kustversterking Waterdunen

Maandag 5 november 2012, start het waterschap met voorbereidende werk- zaamheden om de kustversterking Waterdunen uit te voeren.

Om de kustversterking Waterdunen uit te voeren wordt de voormalige camping Napoleon Hoeve gesloopt. Daarnaast worden er sloopwerkzaamheden uitgevoerd op het opslagterrein van het waterschap aan ‘t Zandertje. En op het terrein aan de oostzijde van de camping en op het parkeerterrein van de gemeente Sluis aan het Zandertje. Deze werkzaamheden moeten voor 1 april 2013 afgerond zijn.

Alle beplanting wordt verwijderd op het campingterrein en op het terrein aan de oostzijde van de camping. Verder wordt ook beplanting op de dijk verwijderd en (een deel van) de beplanting op het opslagterrein van het waterschap. De gebouwen op beide terreinen worden in de periode januari t/m maart 2013 gesloopt. Daarnaast worden op de terreinen verhardingen, kabels en leidingen verwijderd en een nieuwe sloot gegraven ter hoogte van ’t Killetje. Daar wordt een nieuwe riolering aangelegd.

Het waterschap is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden voor de kustversterking Waterdunen. De provincie is bezig met de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de verdere inrichting van Waterdunen.
Provincie:
Tag(s):