dinsdag, 24. januari 2012 - 10:39 Update: 08-07-2014 0:54

Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand

Het aandeel vrouwen van 65 jaar en ouder met een aanvullend pensioen is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Het verschil met de mannelijke 65-plussers is echter nog steeds groot. Bovendien ontvingen vrouwen gemiddeld de helft minder aan aanvullend pensioen dan mannen.

In 2000 had 50 procent van de vrouwen een aanvullend pensioen naast de AOW, in 2010 was dit toegenomen tot 59 procent. Dit percentage is aanzienlijk lager dan bij de mannen van wie 92 procent in 2010 een aanvullend pensioen ontving.

Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen was het aandeel met een aanvullend pensioen betrekkelijk klein. Wel is onder hen dit aandeel de afgelopen 10 jaar het hardst gegroeid, van 21 procent naar 36 procent.

Bij alleenstaande vrouwen steeg het aandeel met een aanvullend pensioen slechts weinig. Het gaat vaak niet alleen om het pensioen dat zij vroeger tijdens hun actieve loopbaan zelf hebben opgebouwd, maar ook om nabestaandenpensioen. Bij hen is het verschil met mannen dan ook veel kleiner dan bij 65-plussers met een partner.
Categorie:
Tag(s):