woensdag, 25. januari 2012 - 19:31

VVD: Voorgesteld ‘kinderpardon’ is geen oplossing

Den Haag

Het kinderpardon, een initiatief van GroenLinks, heeft als doel tegen te gaan dat uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers terugkeren naar hun land van herkomst. Volgens de VVD wordt onder de misleidende noemer ‘kinderpardon’ geprobeerd voor hen een verblijfsvergunning te bewerkstelligen.

VVD-Asielwoordvoerder Cora van Nieuwenhuizen: 'Op het eerste gezicht oogt zo’n ‘kinderpardon’ wellicht humaan en praktisch: we komen tegemoet aan een maatschappelijk gevoel, zetten een streep onder een aantal moeilijke dossiers en beginnen met een schone lei. Maar zoals zo vaak: schijn bedriegt. Een ‘kinderpardon’ is écht een verkeerd signaal, leidt tot rechtsongelijkheid en lost uiteindelijk niets op'. De VVD roept Gemeenteraden die worden benaderd op geen gehoor te geven aan de oproep van GroenLinks om publiekelijk steun uit te spreken voor dit initiatief.
Provincie:
Tag(s):