zaterdag, 16. juni 2012 - 9:14

VVD wil veel minder aan ontwikkelingshulp uitgeven

Den Haag

De liberalen willen drie miljard euro bezuinigen op ontwikkelingshulp. Daarmee zou het budget voor ontwikkelingssamenwerking omlaag gaan van 4,4 miljard euronaar 1,4 miljard euro per jaar.

VVD-fractieleider Stef Blok en Kamerlid Ingrid de Caluwé schrijven dat in een opiniestuk in de Volkskrant en ook in de Telegraaf laat Blok zich kritisch uit over ontwikkelingshulp.

Blok vindt dat Nederlandse hulporganisaties geen cent subsidie meer mogen krijgen. Stef Blok in de Telegraaf: 'De overheid heeft niet het recht de belastingbetaler te dwingen om aan hulp mee te betalen.'
Hij vindt dat ons land beter kan stoppen met het afkopen van het geweten: 'Na zestig jaar ontwikkelingshulp moet je constateren dat het niet heeft gewerkt.

PVV-leider Geert Wilders is al veel eerder gekomen met het voorstel om miljarden te korten op ontwikkelingssamenwerking. Maar volgens Blok is de keuze van de VVD niet ingegeven door het PVV-standpunt.
Blok in de Telegraaf:'Dit is een fundamenteel liberale keuze. Mensen mogen zelf bepalen of ze willen doneren'. De VVD is er wel voor om de giftenwet te verruimen.

Het geld dat voor ontwikkelingshulp beschikbaar blijft, moet besteed worden aan noodhulp en een aantal terreinen waar Nederland sterk in is of waar sprake is van een 'wederzijds economisch belang'. Dat betreft bijvoorbeeld waterveiligheid, landbouw en de bestrijding van hiv.

Het snoeien in het ontwikkelingsbudget staat haaks op het Kunduz-akkoord dat de VVD heeft gesloten met CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Volgens Blok en De Caluwé houden naast Nederland slechts vier landen zich aan de internationale afspraak dat 0,7 procent van het bruto binnenlands product naar ontwikkelingshulp moet gaan.
Provincie:
Tag(s):