woensdag, 14. maart 2012 - 19:34

Waddenprovincies richten organisatie op voor Waddenfonds

Gedeputeerde Staten van de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben besloten dat zij samen een ‘Gemeenschappelijk Regeling’ (GR) op willen richten voor het Waddenfonds.

De GR is de basis voor een uitvoeringsorganisatie die het Waddenfonds gaat beheren. Deze uitvoeringsorganisatie stelt regelingen op, beoordeelt aanvragen en verstrekt subsidies.

Een bijdrage uit het fonds moet een aanvulling zijn op bestaande ontwikkelingen en projecten van aanvragende organisaties. De spelregels voor aanvragers worden halverwege 2012 duidelijk. De komende 14 jaar komt met het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar voor de Waddenregio. Van partijen die een bijdrage ontvangen uit het fonds worden dus eigen investeringen gevraagd. Met deze cofinanciering bedraagt de totale investering in het waddengebied naar verwachting meer dan 1 miljard euro.
Provincie:
Tag(s):