vrijdag, 31. augustus 2012 - 18:13

Waterpeil Noordwest Fryslân stabiliseert

Leeuwarden

Het waterpeil in de laaggelegen gebieden in Noordwest Fryslân stabiliseert. 'De waterpeilen in de polders stijgen niet verder en op sommige plekken is al sprake van een lichte daling', meldt het waterschap Fryslân vrijdag.

Vanavond en vannacht verwacht Wetterskip Fryslân dat deze daling doorzet omdat er gespuid kan worden bij Harlingen. “De extreme neerslag is een groot probleem voor de boeren.” aldus Aaltje Rispens, als dagelijks bestuurslid bij Wetterskip Fryslân verantwoordelijk voor het waterbeheer in het landelijk gebied.

“Door het hoge waterpeil komen landbouwgewassen als aardappelen en uien in of onder water te staan. We hebben daarom alle hens aan dek om het waterpeil naar beneden te krijgen”.

Spuien
Door het spuien op zee bij Harlingen daalt het peil in het Van Harinxmakanaal (boezemwater). Via de inlaten kan er daarna extra water vanuit de polders op de boezem afgevoerd worden.

Wetterskip Fryslân is sinds donderdagavond 30 augustus, actief aan het malen in Noordwest Fryslân om de grote hoeveelheden neerslag die zijn gevallen te verwerken.

In het gebied ten noord oosten van Harlingen tot aan Nieuwe Bildtzijl is donderdagavond gemiddeld 70 mm neerslag gevallen, en plaatselijk meer dan 100 mm. In laaggelegen gebieden heeft dit op sommige plekken geleid tot een stijging van het waterpeil van ruim één meter.

Alle gemalen werken op volle kracht en er zijn extra pompen (noodbemaling) ingezet. Ook zet het waterschap komend weekend mensen in om krooshekken, duikers en gemalen schoon te houden. Door de stroming komt er veel rotzooi los.
Provincie:
Tag(s):