maandag, 10. september 2012 - 9:58

Waterschap controleert met luchtfoto’s op illegale demping

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân gaat met behulp van luchtfoto’s controleren op illegale dempingen van sloten.

Met deze nieuwe methode kunnen vrijwel alle illegale dempingen vanaf 2010 worden opgespoord. Door demping van sloten neemt de ruimte voor waterberging af. Dit maakt bij hevige regenval de kans op overstromingen groter.

Overgangsperiode
Ingelanden die vanaf 2010 een sloot hebben gedempt zonder vergunning, krijgen een periode de gelegenheid dit alsnog te melden. Vaak zal de demping gelegaliseerd kunnen worden, onder voorwaarde dat elders in hetzelfde peilgebied compenserende waterberging wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door een sloot te verbreden.

In 2013 laat Wetterskip Fryslân een nieuwe serie luchtfoto’s maken. Deze worden vergeleken met de situatie uit 2010. Ingelanden die dan een watergang zonder vergunning hebben gedempt, moeten de situatie herstellen en krijgen een boete. Voor particulieren bedraagt de boete € 150,-, voor bedrijven € 450,-. Wetterskip Fryslân zal vanaf 2013 jaarlijks een deel van het beheergebied, Fryslân en
Provincie:
Tag(s):