vrijdag, 23. maart 2012 - 17:40

Waterschap Friesland laat IJsselmeerwater in vanwege droge weer

Leeuwarden

Omdat het de komende week in ieder geval aanhoudend droog weer blijft is Waterschap Friesland gestart met het inlaten van water vanuit het IJsselmeer. Dit heeft het waterschap vrijdag laten weten.

Evenals vorig jaar begint de lente met weinig regen. Wordt er normaal in de eerste of tweede week van april begonnen met het inlaten van water uit het IJsselmeer, nu is dat voor de tweede achtereenvolgende keer al in de derde week van maart.

De neerslag van zowel februari als maart was gering. In totaal viel er ongeveer 50 mm neerslag tegen circa 110 mm normaal. Of het verder ook een zeer droog voorjaar gaat worden is nog niet te voorzien.

Vanuit het IJsselmeer wordt water ingelaten om het watersysteem op peil te houden en het water zoet te houden. Door dagelijks te spuien via Harlingen vindt er doorspoeling met zoet water plaats.

Hiermee wordt het zoutgehalte op het Van Harinxmakanaal laag gehouden, waardoor dat water geschikt is voor doorspoeling van de noordelijke kleigebieden om zo de waterkwaliteit van gebieden met zoute kwel goed te houden.

Visintrek
Daarnaast wordt het water gebruikt voor de intrek van vis. Bij Stavoren wordt een lokstroom gecreëerd voor de visintrek van het IJsselmeer naar de Friese boezem. Hiervoor draait het Hooglandgemaal de komende week dagelijks enkele uren met zeer beperkte capaciteit.

Vanuit de Waddenzee trekken driedoornige stekelbaars en glasaal via de vishevel van Roptazijl en het Lauwersmeer naar binnen. Vanuit het Lauwersmeer trekken de vissen door rinketten in de sluisdeuren bij Dokkumer Nieuwe Zijlen naar de Friese Boezem.

Inname van water
Als de droogte aanhoudt neemt het volume water dat wordt ingelaten verder toe. Momenteel wordt 500.000 m3 water per dag ingelaten. De helft hiervan verdampt bij het huidige zonnige en schrale weertype. Bij zeer extreme droogte is de inname van water uit het IJsselmeer meer dan 6 miljoen m3 per dag.
Provincie:
Tag(s):