maandag, 20. augustus 2012 - 15:42

Waterschap hervat versterken oevers Veerse Meer

Volgende week start waterschap Scheldestromen met het versterken van verschillende oevers verspreid aan het Veerse Meer.

Het waterschap begint met de oever nabij de Schelphoek langs de dijk van de Schelphoek en restaurant ‘De Meerkoet’. Daarna komen de oevers ter hoogte van de eilanden Lemmerplaat en Arneplaat aan de beurt. Vervolgens worden de komende maanden andere oevers verspreid over het meer aangepakt.

Aannemersbedrijf Eendracht Zeeland BV voert het werk uit. De aannemer verwacht eind okto- ber klaar te zijn. De werkzaamheden zijn begonnen in februari van dit jaar. Echter vanwege het recreatieseizoen en het faillissement van de aannemer die het werk aanvankelijk zou uitvoeren, zijn de werkzaamheden de afgelopen maanden stilgelegd. Het Veerse Meer is be- schermd vanuit de Natuurbeschermingswet (Natura 2000). In de winter verblijven er namelijk veel (trek)vogels in het gebied. Hierdoor moeten we de periodes tussen de winter en het recreatieseizoen optimaal benutten.

Voor de eerste oever wordt over een lengte van ongeveer 900 meter ca. 4000 m3 zand aange- bracht. Voor de overige oevers wordt naast zand ook stortsteen en grind aangebracht. Het materiaal wordt meestal per schip aangevoerd. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer van en naar de Zandkreeksluis enige hinder ondervinden door de aanwezigheid van werkschepen. Voor sommige locaties wordt het materiaal met de vrachtwagen aangevoerd. Wij proberen alle overlast tot een minimum te beperken.

De afgelopen jaren is het waterpeil van het Veerse Meer in de winter geleidelijk dertig centimeter omhooggegaan, zoals vastgelegd in het peilbesluit. Dat is nodig om het leefklimaat voor planten en dieren onder en aan het water te verbeteren en het recreatieseizoen te verlengen. Om te voorkomen dat de omgeving hiervan wateroverlast krijgt, treffen Rijkswaterstaat en de samenwerkingspartners al enkele jaren de nodige maatregelen. Deze maatregelen zijn een gevolg van deze peilverhoging. Ook de nog aan te passen gemalen De Piet en Oostwatering hebben te maken met de peilverhoging.

De partners waarmee Rijkswaterstaat samenwerkt, om de maatregelen voor het peilbesluit Veerse Meer uit te voeren, zijn waterschap Scheldestromen, Dienst Landelijk Gebied, provincie Zeeland en gemeente Noord-Beveland.
Provincie:
Tag(s):