donderdag, 16. augustus 2012 - 16:18

Waterschap maakt wegen veiliger en herkenbaarder

Waterschap Scheldestromen is vorige week gestart met het vervangen van de markeringen op een aantal wegen in Zeeland. Hierdoor kunnen weggebruikers beter zien dat op deze wegen 80 kilometer per uur gereden mag worden.

Tijdens de werkzaamheden worden de wegen niet afgesloten. Hierdoor kan verkeershinder ontstaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half september afgerond.

Het gaat om de volgende wegen:

Veerhavenweg, Molendijk, Oudedijk en Provincialeweg tussen de aansluiting met de Westdijk (Kortgene) en de aansluiting met de Noordlangeweg (Kats)

Kreekweg (Oud-Vossemeer) tussen de westelijke kant van de brug en de aansluiting met de Hiksedijk

Baarlandsezandweg (’s-Gravenpolder) tussen het Langeweegje en de
‘s-Gravenpoldersestraat

Nissestelle (Ovezande) tussen Ovezande en de aansluiting met de Stelsedijk

Loodholseweg en Pekelingseweg (Grijpskerke) tussen Grijpskerke en Aagtekerke

De wegen worden niet afgesloten, behalve de drukke Kreekweg. Hier wordt het verkeer omge- leid. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van het naastgelegen fietspad.

Tot 2020 vervangt het waterschap op verschillende wegen de wegmarkering. Het gaat om wegen buiten de bebouwde kom waarop 80 kilometer per uur gereden mag worden. Ze worden ingericht als gebiedsontsluitingsweg. De markering wordt vervangen door een dubbele asstreep en kantstrepen op de weg. Dit wordt zoveel mogelijk in combinatie met andere werk- zaamheden gedaan.

De meeste Nederlandse wegbeheerders hebben hun wegen ingedeeld in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Soms begrijpen weggebruikers niet op welk soort weg ze rijden en welke snelheid daarbij hoort. Besloten is om de zgn. Essentiële Herkenbaarheidskenmerken in te stellen, waarbij voor elke categorie een herkenbare wegmarkering hoort. Daarom wordt de markering vervangen.
Provincie:
Tag(s):