donderdag, 21. juni 2012 - 12:53

Waterschap moet verhaal schoonmaakkosten op Chemie-Pack heroverwegen

Breda

Het waterschap Brabantse Delta mag niet zonder meer alle kosten voor het schoonmaken van de vervuilde sloten na de grote brand in Moerdijk op Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. verhalen.

Dat heeft de bestuursrechter in Breda geoordeeld in een geschil tussen het waterschap en de eigenaar van het perceel en de opstallen van Chemie-Pack. Volgens de rechtbank heeft het waterschap onvoldoende aannemelijk gemaakt dat alle werkzaamheden zo spoedeisend waren dat het waterschap ze meteen mocht (laten) uitvoeren voor rekening van Chemie-Pack, zonder het bedrijf eerst de mogelijkheid te bieden om zelf maatregelen te treffen èn zonder voorafgaand besluit.

Schoonmaken sloten
Het waterschap Brabantse Delta heeft direct na de ramp op 5 januari 2011 de sloten rondom Chemie-Pack, waarin bluswater vermengd met chemicaliën was gestroomd, afgedamd en laten leegpompen. In de periode daarna zijn de bodem en oevers van de sloten afgegraven en pompen geplaatst voor nazuivering van het water. Het verontreinigde water en de verontreinigde grond zijn afgevoerd en verwerkt. De kosten van deze maatregelen, in totaal ruim 11 miljoen euro, wil het waterschap verhalen op Chemie-Pack.
Provincie:
Tag(s):