maandag, 13. februari 2012 - 19:08

Waterschap sluit enkele wegen af vanwege opdooi

Nu de vorstperiode voorbij is, is waterschap Scheldestromen genoodzaakt enkele wegen tijdelijk af te sluiten voor voertuigen met een aslast van meer dan 1,2 ton. Deze maatregel is nodig om schade aan wegen door opdooi te voorkomen. Opdooi kan ontstaan wanneer na intreden van de dooi de grond gaat verweken.

Tijdens een periode van strenge vorst kan de vorst in de ondergrond van wegen doordringen. Na het intreden van dooi bestaat de kans dat de ondergrond van de weg tijdelijk doorweekt raakt, omdat het dooiwater niet weg kan zakken door de bevroren grond eronder. Dit verschijnsel noemen we ‘opdooi’. Als gevolg hiervan kan de draagkracht van wegen afnemen. Daarom wil het waterschap tijdelijk zwaar verkeer weren op opdooigevoelige wegen.

Niet alle wegen zijn opdooigevoelig. Dit is afhankelijk van de constructie van de weg en de samenstelling van de ondergrond. Afhankelijk van de weersverwachting en de lokale situatie besluit het waterschap welke wegen afgesloten moeten worden. Het afsluiten gebeurt met borden, waarbij een aslastbeperking tot 1,2 ton geldt. Zwaarder verkeer is daarmee niet toegestaan op deze wegen.

Vanaf morgen zal het waterschap enkele wegen afsluiten. Dagelijks kan deze situatie veranderen. Het waterschap zal de afgesloten wegen blijven controleren, want zodra de opdooi voor een weg voorbij is, wordt de aslastbeperking weer opgeheven. Hierdoor wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. Voor de actuele situatie met opdooigevoelige wegen, kan men kijken op de kaart via www.scheldestromen.nl/opdooi. Vanaf morgen worden ook daar de afgesloten wegen op aangegeven.

Ontheffingen voor het berijden van de afgesloten wegen met zware voertuigen worden slechts bij hoge uitzondering verleend.
Provincie:
Tag(s):