donderdag, 9. februari 2012 - 12:28

Waterschap treft noodmaatregelen om water in Utrecht op peil te houden

Utrecht

In verband met het optrekken van de stuwen in de Neder-Rijn en Lek door Rijkswaterstaat treft De Stichtse Rijnlanden de komende dagen noodmaatregelen. Het waterpeil in de Lek zal het komende etmaal sterk en snel dalen, waardoor het waterschap geen water meer kan inlaten in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. Dit heeft, zonder noodmaatregelen, grote consequenties voor het waterpeil in de stad Utrecht.

Het vanmorgen ingestelde calamiteitenteam van De Stichtse Rijnlanden heeft besloten om gemaal Caspargouw in Cothen (Wijk bij Duurstede) in te zetten en een noodpomp bij te plaatsen, zodat de aanvoer van water naar de stad Utrecht gewaarbord blijft.

Het ijs in de Caspargouwsewetering wordt daardoor onbetrouwbaar. Tussen 22.00 uur en 24.00 uur vanavond wordt het gemaal aangezet, zodat het ijs in de Caspargouwsewetering onder water komt te staan en overduidelijk onbruikbaar wordt. Het waterschap plaatst bij opstapplaatsen ook borden met de tekst 'Gevaarlijk ijs ivm noodbemaling'. Ook wordt morgenochtend een noodpomp geplaatst bij gemaal Caspargouw. Gemaal en noodpomp hebben samen een capaciteit van bijna 4 m3/seconde, iets minder dan de huidige 5m3/seconde die normaal via de Kromme Rijn naar Utrecht stroomt.

Stuwen en schuiven in Utrecht dicht
Ook in Utrecht treft het waterschap maatregelen. Diverse stuwen en schuiven in de omgeving van de Weerdsluis worden dichtgezet, om het weglekken van water uit de stad Utrecht zoveel mogelijk te voorkomen. Zo blijft het water in de singels en grachten van Utrecht op peil. Dat is van belang voor de aansluitingen van woonboten, die anders zouden afknappen, en voor de ijsvloer in Utrecht. De verwachting is dat de ijsvloer in Utrecht weinig gevolgen van de iets verminderde aanvoer zal ondervinden, maar het waterschap adviseert schaatsers wel om goed te blijven letten op veranderingen in het ijs.

Zonder de bovengenoemde maatregelen zou het waterpeil in Utrecht een meter kunnen zakken.

IJs in stedelijk gebied Wijk bij Duurstede
Het waterschap verwacht dat de daling van het Lekpeil weinig gevolgen zal hebben voor het waterpeil in het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede. Het is nog niet helemaal duidelijk of en hoeveel de waterstanden daar zullen dalen. Als dit gebeurt, heeft dit ook consequenties voor het ijs op singels en sloten. Dat kan inzakken. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten.
Provincie:
Tag(s):