maandag, 24. december 2012 - 15:26 Update: 03-07-2014 1:03

Waterschappen alert op hoogwater

Waterschappen alert op hoogwater

In Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg worden de waterstanden in de rivieren de komende dagen goed in de gaten gehouden. Vanwege de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de waterstanden sterk gestegen.

[b]Overijssel[/b] De IJssel bij Deventer heeft maandag een hoogte bereikt van 5.60 meter boven NAP. ‘Tijdens de Kerstdagen stijgt het water waarschijnlijk door naar 5,75 tot 5,95 meter’, meldt de gemeente die maandag het draaiboek hoogwater in werking heeft laten treden. Na de Kerst stijgt het water nog wat verder. Tot welke stand is onder andere afhankelijk van de neerslag in Nederland en Duitsland. [b]Draaiboek Hoogwater[/b] Het draaiboek Hoogwater is in werking getreden. Eventuele voorbereidingen tegen wateroverlast op de Welle beginnen pas vanaf een waterstand van 6.00 meter boven NAP. Het muurtje tussen de Welle / Wellekade heeft een hoogte van 6.30 meter boven NAP. [b]Waterstanden dalen in Noord-Brabant[/b] De afgelopen dagen heeft het ook in Zuidoost-Brabant lang en flink geregend, waardoor de waterpeilen zijn gestegen. Medewerkers van waterschap Aa en Maas zijn in de weer geweest om het water zo goed mogelijk af te voeren. Plaatselijk was er melding van enkele percelen die blank staan maar er zijn geen grotere problemen geweest. Beken en rivieren voeren nu veel water af en de waterstanden zijn weer aan het dalen. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie de komende dagen goed in de gaten. [b]Zandzakken[/b] In ’s-Hertogenbosch legt het waterschap preventief zandzakken bij een kade van de Aa. Het gaat om een kleine hoeveelheid (ca 50) zandzakken om plaatselijk (sportveld bij Jan Sluyterstraat ) lekkend water af te stoppen. De grond is nu verzadigd en er komt de komende tijd een hogere afvoer op de Maas, wat de afvoer van de Dommel en de Aa op de Maas bij Crèvecoeur kan beperken. In dat geval komt er meer waterdruk op de kade die daarom preventief is verstevigd. [b]Grond verzadigd, rivieren ‘goed vol’[/b] Het globale beeld is dat beken en rivieren ‘vol’ ogen en veel water afvoeren. Ook komen plaatselijk enkele uiterwaarden van de Maas onder water te staan. Medewerkers van waterschap Aa en Maas houden de situatie de komende dagen zowel thuis digitaal als in het veld in de gaten. ‘Door de verzadiging van de grond ziet het waterschap hevige regenval nu binnen 24 uur terug in verhoogde waterpeilen, maar Aa en Maas verwacht op dit moment niet op te hoeven schalen’, aldus Aa en Maas. [b]Friesland:Hoogwater Lauwersmeer en Waddenzee[/b] Wetterskip Fryslân verwacht de komende week minder tot geen afvoercapaciteit via de spuisluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp en spuisluis bij Harlingen. Reden is de verwachte hoge waterstand op het Lauwersmeer en de Waddenzee. Om het gebrek aan spuicapaciteit te compenseren, zet het waterschap het Woudagemaal in. Het overtollige water op de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen, wordt via het Woudagemaal in Lemmer en het Hooglandgemaal bij Stavoren naar het IJsselmeer gepompt. [b]Limburg:Waterschap Roer en Overmaas blijft alert[/b] De hogere afvoeren in de Maas en de beken van de afgelopen dagen hebben nergens tot problemen geleid. De komende dagen wordt wel nog neerslag verwacht in de stroomgebieden van de Maas en de Roer. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag kunnen de afvoeren mogelijk weer toenemen. [b]Hoge waterstand Roer[/b] Door de vele neerslag in de afgelopen dagen is de waterstand in de Roer momenteel hoog. De fietsbrug tussen de Melicker Ohe en Paarlo is afgesloten. De verwachting is echter dat er geen verdere acties genomen hoeven te worden. De waterstand heeft rond 09.00 uur bij Stah een piek van 100 m3 bereikt en zal daarna weer geleidelijk gaan dalen. Afhankelijk van de neerslag de komende dagen, kan de afvoer mogelijk weer gaan stijgen. [b]Waterschap Roer en Overmaas blijft alert[/b] Het waterschap blijft de afvoeren en neerslagverwachtingen goed in de gaten houden. Indien de berichten aanleiding geven, volgt verdere berichtgeving.
Provincie: