dinsdag, 5. juni 2012 - 17:27

Weekers neemt aanbevelingen accijnsfraude rekenkamer over

Den Haag

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën neemt de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer over het versterken van de aanpak van accijnsfraude met alcohol en tabak over.

In opdracht van Weekers wordt een speciaal team voor de bestrijding van accijnsfraude opgezet en zijn de veldcontroles van de Douane enkele maanden geleden geïntensiveerd.

De Douane heeft rond Koninginnedag 590 vervoerders en 380 horecaondernemers gecontroleerd op aanwezigheid van illegaal bier. In 70 gevallen wordt er nader onderzoek naar mogelijke fraude ingesteld. Daarnaast nam de Douane deel aan (inter)nationale acties waarbij er sprake was van illegaal gasolietransport, zelfgestookte alcohol, alcohol zonder accijns en sigaretten waarover geen accijns was afgedragen. Zo werd er onlangs in Den Haag nog 55.000 liter whisky ontdekt waarover geen accijns was afgedragen.

Daarnaast onderneemt het ministerie actie om meer inzicht te krijgen in de naleving van de rapportageverplichtingen over accijnsregels door 4 tabaksfabrikanten.
Provincie:
Tag(s):