woensdag, 28. maart 2012 - 11:19

Weer Meer met Minder in Borsele

Inwoners van de gemeente Borsele kunnen weer gebruik maken van de Zeeuwse Meer Met Minder-premieregeling.

De subsidie kan door huiseigenaren worden aangevraagd die energiebesparende maatregelen in hun woning treffen. Afhankelijk van de mate van besparing kan het bedrag oplopen tot €1.400. Gebruik maken van de premieregeling draagt niet alleen bij aan een beter klimaat, maar verbetert ook het wooncomfort en verlaagt de woonlasten aanzienlijk. Wegens het succes van de regeling in 2010/2011 is besloten om deze dit jaar weer in te zetten.

Als eigenaar én bewoner van een woning in een Zeeuwse gemeente moet eerst een zogenaamd maatwerk- /EPA advies met energielabel van de woning opgemaakt worden. Dit is een zogenaamd ‘startlabel’. De EPA-adviseur die het energielabel opstelt kan de subsidie ook direct reserveren. Op www.energieloket.nl/zeeland staan bedrijven uit de regio die het traject van energiebesparing kunnen uitvoeren.

De reservering staat voor één jaar vast. Deze tijd is beschikbaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen, de vaststelling van het nieuwe energielabel en het verzoek tot uitbetaling. Na vaststelling van het aantal labelsprongen stort de Stichting MMM de premie automatisch binnen twee weken het subsidiebedrag.

Voor een verbetering van één labelsprong is een bedrag van € 700 beschikbaar. Voor twee labelsprongen en meer een bedrag van € 1.400. De provincie en de gemeenten stellen op deze wijze éénmalig een subsidiebudget beschikbaar. Uitkering van de subsidie gebeurd door de landelijke stichting Meer Met Minder. De regeling loopt tot het budget op is of uiterlijk tot 31 december 2012.

De premieregeling is een gezamenlijk project van de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en stichting Meer Met Minder (MMM). Meer informatie over de Zeeuwse MMM-premieregeling staat op www.energieloket.nl/zeeland en op www.meermetminder.nl.
Provincie:
Tag(s):