dinsdag, 27. november 2012 - 10:44

Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Amsterdam

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar bij zowel mannen als vrouwen.

In 2011 bedroeg de gemiddelde levensverwachting voor mannen 79,2 jaar en voor vrouwen 82,9. Bij mannen uit een huishouden in de laagste inkomensgroep was de levensverwachting bij de geboorte 74,4 jaar en bij mannen in de hoogste inkomensgroep bijna 82,5 jaar. Bij vrouwen bedroeg het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen de laagste en de hoogste inkomens bijna 7 jaar.

Mensen in de hogere inkomensgroepen leven niet alleen langer, maar brengen ook meer levensjaren in goede gezondheid door. De gemiddelde levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij de geboorte voor mannen met de laagste inkomens bedroeg 53,4 jaar tegenover 71,1 jaar voor mannen met het hoogste inkomen. Ook bij vrouwen was het verschil tussen deze inkomensgroepen bijna 18 jaar (53,2 versus 71,1 jaar).
Provincie:
Tag(s):