zondag, 18. november 2012 - 10:31

Wereldwijd zeer unieke paddenstoelsoort ontdekt in Schoorlse duinen

Schoorl

Naar vandaag is bekengemaakt is er eind oktober van dit jaar In de Kerf in de Schoorlse Duinen een wel heel bijzondere paddenstoel gevonden: het kleinporig kaalkopje. ‘Dit is pas de zevende keer dat deze paddenstoel ergens ter wereld gesignaleerd is’, meldt Staatsbosbeheer zondag.

De vondst laat zien tot welke resultaten natuurontwikkeling kan leiden. Het komt regelmatig voor dat er in ons land een nieuwe paddenstoelsoort gevonden wordt. Vrijwel altijd gaat het om een soort die weliswaar nieuw is voor Nederland, maar allang bekend is in de ons omringende landen.

Zeewater achter duinen
Bijzondere milieus trekken bijzondere soorten aan. In 1997 is in de duinen tussen Schoorl en Bergen aan Zee een inham - de Kerf - gegraven, waardoor zeewater de vallei direct achter de duinen kon bereiken. Het is een mooi voorbeeld van natuurontwikkeling aan de kust.

Sinds die tijd zijn uit de Kerf tal van bijzondere waarnemingen gemeld. Eind oktober van dit jaar kon daar een nieuwe bijzonderheid aan worden toegevoegd: het kleinporig kaalkopje (Deconia micropora). Deze paddenstoel heeft weliswaar een Nederlandse naam, maar is over de gehele wereld slechts enkele keren eerder
gevonden.

Mondiaal zeldzaam
Het kleinporig kaalkopje werd direct achter het strand in de Kerf gevonden en groeide aan de basis van een pol helm tussen verschillende duinfranjehoeden. Dat is een soort die het moet hebben van het onstuimige milieu heel dicht bij de kust.

Bij zo weinig vondsten valt er weinig te zeggen over het milieu dat deze paddenstoel nodig heeft, want andere vondsten werden in minder extreme milieus gedaan. In ieder geval lijkt het erop dat deze paddenstoel mondiaal erg zeldzaam is en heel speciale plekjes uitzoekt om te verschijnen.

‘De paddenstoel is al enkele weken geleden gevonden, maar het heeft enige tijd gekost om daadwerkelijk te bevestigen dat het om deze unieke soort gaat’, aldus Staatsbosbeheer.
Provincie:
Tag(s):