dinsdag, 13. november 2012 - 22:10

Werkgelegenheid in Flevoland afgenomen

Lelystad

De Flevolandse economie omvatte op 1 april 2012 volgens de voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 174.500 banen. 'Dat is 0,8% minder dan vorig jaar. Toen was er nog sprake van een toename van 1,1%', meldt de provincie Flevoland.

Voor het eerst is het aantal banen in Flevoland lager dan in het voorgaande jaar. Ook voor Nederland is de verwachting dat de werkgelegenheid in 2012 afneemt.

Gedeputeerde economie Jan-Nico Appelman: “De economische crisis gaat ook aan Flevoland niet voorbij. In mijn beleid zet ik in op economische structuurversterking, zodat Flevoland in de toekomst minder kwetsbaar wordt voor conjuncturele schommelingen.”

Het aantal banen in Flevoland is van 2011 tot 2012 met 1.429 afgenomen. De grootste absolute daling vond plaats in overige zakelijke diensten. Maar ook in de landbouw, bouwnijverheid, het onderwijs en het vervoer was er sprake van een afname van de werkgelegenheid.

Er zijn ook sectoren die een groei laten zien. In de gezondheidszorg en de horeca is er sprake van een toename van de werkgelegenheid van 4%, in de handel en overige diensten van 3%.

Ongeveer tweederde deel van de daling van het aantal banen heeft betrekking op werkgelegenheid door uitzendkrachten. Uit het onderzoek blijkt verder dat de afname van de werkgelegenheid bij bestaande vestigingen heeft plaatsgevonden. De toename van de werkgelegenheid als gevolg van nieuwe en opgeheven vestigingen bedraagt per saldo circa 500 banen.
Provincie:
Tag(s):