maandag, 13. februari 2012 - 12:06

Werkgroep Friesland verder als Afdeling Friesland Partij voor de Dieren

Sint Nicolaasga

De werkgroep Friesland van de Partij voor de Dieren is afgelopen zondag
(12 februari) officieel een afdeling geworden. Dit vond plaats tijdens de allereerste Algemene Ledenvergadering (ALV) in de voormalige stoeterij Hotel Restaurant en conferentieoord De Oorsprong in Sint Nicolaasga.

Na de goedkeuring van het activiteiten- en financiële jaarverslag over 2011 en de plannen voor 2012 van de werkgroep droeg partijvoorzitter Luuk Folkerts de door het partijbestuur voorgedragen bestuursleden voor de afdeling Friesland voor, die allen al geruime tijd deel uitmaken van de werkgroep.

Het nieuwbakken bestuur werd unaniem gekozen en bestaat uit: (op alfabetische volgorde)

John Dunnebier - penningmeester, Herman Gallé - secretaris/vicevoorzitter, Annemarie van Gelder - voorzitter , Adrienne Jonker - algemeen bestuurslid en Rinie van der Zanden - algemeen bestuurslid.

Andere werkgroepleden, zoals Nanny Brander en Vera Smit, blijven ook actief voor de afdeling.

De werkgroep Friesland van de Partij voor de Dieren is in 2005 opgericht. Inhoudelijk zullen de werkzaamheden voor de afdeling niet ingrijpend veranderen, alleen moet het bestuur nu verantwoordelijkheid afleggen aan de leden in Friesland. Daarnaast kan de afdeling hulp bieden —en is verantwoordelijk - bij het oprichten en begeleiden van werkgroepen in de (grotere) steden in Friesland en met het verder ontwikkelen van deelcommissies , zoals voor weidevogels, tegen de jacht etc.

De ALV werd goed bezocht, ondanks de glibberige weersomstandigheden van zondag.

Veelbelovend was daarbij ook het aantal jonge leden dat zich meldde om politiek actief te worden voor de Partij voor de Dieren in Friesland. “Een gunstige zaak”, aldus voorzitter Annemarie van Gelder, “want ons doel is toch besturen. We hebben dus talent nodig dat onze partij nu en in de toekomst ook in Friesland gaat vertegenwoordigen. Ik vind het geweldig om te merken dat jonge —veelal- academici ons weten te vinden en aangeven dat zij de fakkel willen over nemen en hun ambities richten op het verbeteren van omstandigheden voor dieren, natuur en milieu.”

Hekkensluiter van de eerste ALV van de Partij voor de Dieren in Friesland was de bekende Stellingwerver schrijver en voordrachtkunstenaar Johan Veenstra, die speciaal voor de dierenliefhebbers een paar verhalen uit zijn oeuvre voordroeg waarbij dieren een hoofdrol spelen.
Provincie:
Tag(s):