vrijdag, 3. februari 2012 - 10:47 Update: 08-07-2014 0:54

Werkloosheid allochtonen in 2011 iets opgelopen

In 2011 waren er 262 duizend autochtonen, 104 duizend niet-westerse allochtonen en 52 duizend westerse allochtonen op zoek naar werk. Dit zijn de nieuwste cijfers van het CBS.

Onder niet-westerse allochtonen is het aandeel van de beroepsbevolking dat werkloos was iets toegenomen, van 12,6 in 2010 naar 13,1 procent een jaar later. Deze toename is echter minder groot dan in de twee voorgaande jaren. Ook de werkloosheid onder westerse allochtonen is licht toegenomen, tot 7,1 procent. Daarentegen was de werkloosheid onder autochtonen met 4,2 procent iets lager dan in 2010. In de twee voorgaande jaren liep deze nog op.

De lichte toename van de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was vooral zichtbaar bij 25-plussers. De werkloosheid onder niet-westers allochtone jongeren bleef met 23,4 procent vrijwel gelijk aan die in 2010. Onder autochtone jongeren nam de werkloosheid af, van 9,7 procent in 2010 tot 7,7 procent in 2011.

De werkloosheid onder niet-westers allochtone mannen liep in 2011 iets op; van 12,2 naar 13,5 procent. Onder niet-westers allochtone vrouwen nam de werkloosheid juist licht af van 13,0 naar 12,5 procent. Dat betekent dat bij de niet-westerse allochtonen meer mannen dan vrouwen op zoek waren naar werk. Onder autochtonen is de werkloosheid onder vrouwen ook afgenomen, terwijl deze bij mannen vrijwel gelijk is gebleven.
Categorie:
Tag(s):