donderdag, 21. juni 2012 - 10:08 Update: 08-07-2014 0:50

Werkloosheid blijft gelijk

Den Haag

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei uit op 489 duizend personen. Hiermee bleef het aantal werklozen gelijk ten opzichte van april. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen uitkomt op 291duizend, vrijwel evenveel als in april.

In mei evenveel werklozen als in april
In mei was net als in april 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage van zowel mannen als vrouwen bleef onveranderd. De werkloosheid was in mei voor alle leeftijdsgroepen vrijwel gelijk aan die van april.

Hoewel het aantal werklozen in mei gelijk bleef, bestaat er nog steeds een stijgende trend in de werkloosheid. In de afgelopen drie maanden steeg de werkloosheid met gemiddeld 9 duizend personen per maand. Er kwamen per maand gemiddeld 5 duizend werkloze mannen en 4 duizend werkloze vrouwen bij. In deze periode is het aantal werklozen onder 45- tot 65-jarigen het sterkst toegenomen.

WW-uitkeringen aan vrouwen en 55-plussers licht toegenomen
Er werden in mei bijna 37 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en ruim 38 duizend beëindigd. Het aantal lopende WW-uitkerigen nam daardoor met duizend af tot 291duizend. De daling deed zich alleen voor bij mannen. Bij vrouwen was sprake van een lichte toename. Onder jongeren nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst af. Aan 55-plussers werden in mei iets meer uitkeringen verstrekt.

In seizoengevoelige sectoren, zoals de landbouw en de bouw, liep het aantal uitkeringen relatief het sterkst terug. Een toename van het aantal uitkeringen was er in mei vooral in de sectoren handel (+1,4%) en gezondheidzorg, welzijn en cultuur (+1%). Vergeleken met een jaar geleden was het aantal uitkeringen in laatstgenoemde sector 26 procent hoger.
Categorie:
Tag(s):