donderdag, 16. februari 2012 - 10:15 Update: 08-07-2014 0:54

Werkloosheid opgelopen tot 6 procent

Den Haag

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in januari 2012 met 18 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 474 duizend personen. Dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De werkloosheid is in januari gestegen naar een hoger niveau dan de piek in februari 2010. Onder mannen is het werkloosheidspercentage een half procentpunt hoger dan toen. Bij vrouwen is het aandeel werklozen in de beroepsbevolking ongeveer gelijk aan dat van begin 2010. De werkloosheid onder vrouwen is wel nog steeds hoger dan onder mannen.

Onder jongeren is de werkloosheid, ondanks een toename in januari, nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden. Daarentegen is de werkloosheid bij mensen van 25 jaar en ouder hoger dan begin 2010.

Stijging aantal werkzoekenden bij UWV
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in januari 2012 vergeleken met de maand daarvoor toe met 1,3 procent tot 479 duizend. De relatief grootste toename deed zich voor onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar (+2,6%). Het aantal werkzoekenden nam ook relatief sterk toe bij de lagere technische (+3,9%) en transport (+3,1%) beroepen en bij de middelbaar verzorgende (+2,6%) en administratieve (+2,4%) beroepen.

Forse toename aantal nieuwe WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in januari 2012 ten opzichte van december 2011 toe met 8 procent naar 292 duizend. In de eerste maand van 2012 werden 56 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 29 procent meer dan in december. Het aantal beëindigde uitkeringen kwam uit op 34 duizend, een toename van bijna 10 procent ten opzichte van een maand eerder. Meer dan gemiddeld steeg het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen (+33,1%).
Categorie:
Tag(s):