donderdag, 24. mei 2012 - 9:59 Update: 08-07-2014 0:51

Werkloosheid verder gestegen

Den Haag

De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 7 duizend personen per maand toe.

In april was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het is ruim zes jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger dan 6 procent was.

Toename bij mannen en vrouwen
Het aantal werklozen is in april bij zowel mannen als vrouwen toegenomen. Bezien over de afgelopen drie maanden groeide de werkloosheid onder mannen wat harder dan onder vrouwen. In deze periode is vooral onder 15- tot 25-jarigen en 45- tot 65-jarigen de werkloosheid gemiddeld per maand gestegen.

Vooral daling WW-uitkeringen bij seizoensgevoelige sectoren
Doordat er in april meer uitkeringen werden beëindigd dan er bij kwamen daalde het aantal lopende uitkeringen. Er werden in april vooral minder uitkeringen verstrekt aan personen jonger dan 25 jaar en aan mannen. Vrijwel alle sectoren vertoonden in april een daling van het aantal WW-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.

Veel WW-gerechtigden 55 jaar of ouder
Ruim een kwart van de WW-uitkeringen was bestemd voor 55-plussers. Hun aantal steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76 duizend. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12 duizend beperkt. Wel nam hun aantal het afgelopen jaar met bijna 41 procent relatief sterk toe.
Categorie:
Tag(s):