vrijdag, 4. mei 2012 - 9:28

Werkonderbrekingen bij AkzoNobel

Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP AkzoNobel roepen hun leden op om dinsdag 8, donderdag 10 en maandag 14 mei het werk te onderbreken voor een beter sociaal plan. De werkonderbrekingen hebben als motto ‘Veranderen ja, verslechteren nee’.

Ron Vos, bestuurder FNV Bondgenoten: “De AkzoNobel-directie is als het gaat om een nieuw sociaal plan niet veel verder gekomen dan de bekende verslechteringen. Deze worden vervolgens mooi verpakt onder het mom van ‘zwaarder inzetten op van werk-naar-werk’. De directie kan zo de politiek in. Daar hebben ze het ook over hervormen, vernieuwen en moderniseren. Maar aan het eind van de dag blijkt dat dit per saldo neerkomt op een verslechtering van het bestaande. Daarom roepen wij de werknemers van AkzoNobel op om uit protest hun werk te onderbreken.”

De vakbonden willen dat er echt zwaar wordt ingezet op van werk-naar-werk, zowel in- als extern. Vos: “Zo hebben we voorgesteld om de toekomstige uitstroom als gevolg van pensionering te matchen met de boventalligheid die het gevolg is van lopende reorganisaties. Waar nodig wordt men opgeleid voor de functie die vrijkomt.”

De vakbonden geven aan dat succesvol ‘van werk-naar-werk’ mag leiden tot een lagere ontslagvergoeding - 65 procent van de vergoeding uit het oude sociaal plan - als er sprake is van een nieuwe vaste baan waarin negentig procent van het AkzoNobel-inkomen wordt verdiend. De vakbonden willen dan gezien de huidige arbeidsmarkt vijf jaar uittrekken om te beoordelen of dat gelukt is.

Vos: “Verder is wat ons betreft de ouderenregelingen geen automatisme meer, maar een vangnet daar waar ouderen niet aan het werk komen. AkzoNobel schrijft wel mooie volzinnen over extra inspanningen voor deze groep maar wanneer die niet leiden tot het beoogde doel, namelijk een nieuwe baan, is het jammer dan.”

Voor de werknemers waarvan op voorhand duidelijk is dat de arbeidsmarktkansen klein zijn, willen de vakbonden een budget van vijf procent van de reorganisatiekosten overeenkomen voor maatwerk voor deze doelgroep.

Vos: “De vakbondsleden zijn nu aan zet. Zij gaan bepalen of er wel of niet wordt verslechterd. Dat was zo in de oude vakbeweging en dat zal zo zijn in de nieuwe vakbeweging.”

De werkonderbrekingen vinden dinsdag 8, donderdag 10 en maandag 14 mei plaats in vestigingen van AkzoNobel in Delfzijl, Wapenveld, Farmsum, Sassenheim, Hengelo, Deventer, Amersfoort en Arnhem.
Provincie:
Tag(s):