zondag, 8. januari 2012 - 18:46

Wetterskip Fryslân begint met bemaling polders

Grou

Wetterskip Fryslân begint vanaf zondagavond 8 januari 2012 met het bemalen van de polders. Het waterpeil op de Friese boezem daalt langzaam, daarom kan nu ook het polderwater via de meren en kanalen worden afgevoerd.

Dit gebeurt in etappes en met beleid om schade aan oevers te voorkomen. Vanaf zondagmiddag 17.00 uur is het weer mogelijk water te spuien bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, Zoutkamp en Harlingen.

Het waterpeil in de laaggelegen gebieden zal nu trapsgewijs dalen. Vanwege de gunstige eb kan er veel water vanuit de Friese boezem worden geloosd op de Waddenzee. Het Woudagemaal in Lemmer kan daardoor maandagmiddag om 17.00 uur worden stopgezet. Bezoekers kunnen het oudste nog werkende stoomgemaal maandag nog bezichtigen. Het Hooglandgemaal in Stavoren draait de komende dagen nog wel door.

Zondagochtend is een groep van 30 waterschapsmedewerkers het veld ingegaan om kaden te inspecteren op zwakke plekken. Het gaat om 700 meter aan kaden verspreid over de provincie die extra aandacht nodig hebben. Er zijn geen problemen geconstateerd. Alle versterkingen aan de kades van de Burd en Yn 'e Lijte bij Grou zijn opnieuw gecontroleerd. De inspecteurs hebben geen nieuwe knelpunten ontdekt. De kaden zijn stabiel en de situatie is volledig onder controle.
Provincie:
Tag(s):