donderdag, 26. april 2012 - 9:32

Wetterskip Fryslân mag geldboetes opleggen

Wetterskip Fryslân gaat met ingang van 1 mei 2012 gebruikmaken van de
bestuurlijke strafbeschikking. Het gaat hierbij om de toepassing van een
nieuw wettelijk instrument waardoor het waterschap bij bepaalde
overtredingen geldboetes mag opleggen aan zowel personen als bedrijven.

Het gaat hierbij om overtredingen als een illegale lozing van stoffen, het
handelen in strijd met watervergunningsvoorschriften en het zonder
vergunning van werkzaamheden verrichten op een kade.
Provincie:
Tag(s):