woensdag, 4. april 2012 - 13:03

Wetterskip Fryslan start aanpak knelpunten wateroverlast

Wetterskip Fryslân start donderdag met het aanpakken van de knelpunten die tijdens de periode van wateroverlast begin januari aan het licht kwamen.

De werkzaamheden starten bij eiland De Burd bij Grou, één van de belangrijkste knelpunten. Wetterskip Fryslân streeft ernaar om voor de komende herfst alle geïnventariseerde knelpunten opgelost te hebben.

Knelpunten

Uit de inventarisatie van de afgelopen maanden is naar voren gekomen dat er rond de 400 knelpunten zijn in de oevers en kaden in Fryslân. Om de veiligheid te garanderen en problemen in de toekomst te voorkomen, is het noodzakelijk deze oevers en kaden te verstevigen en/of op te hogen.

De Burd

De werkzaamheden bij De Burd bij Grou bestaan uit het ophogen van circa 2 kilometer kade met circa 30 centimeter grond. Hiermee is de kade voldoende waterkerend voor de komende vijf jaar. In 2013 staat de herinrichting van De Burd op de planning. In de definitieve herinrichtingsplannen wordt de kade zodanig verhoogd en versterkt dat deze voldoet aan de veiligheidsnormen zoals deze door de provincie zijn vastgesteld.

Planning

Wetterskip Fryslân streeft ernaar om alle geïnventariseerde knelpunten voor de herfst van 2012 op te lossen. Al deze oevers en kaden zijn dan voldoende waterkerend.

Een aantal van de geconstateerde knelpunten wordt gebundeld tot grotere projecten. De oevers en kaden worden hier voldoende waterkerend gemaakt, de definitieve vormgeving strekt zich uit tot in 2013. Een voorbeeld hiervan is waterpark Yn ‘e Lijte. Hier verbetert het waterschap de gehele waterkering rondom het park.

Naast het oplossen van de knelpunten is het waterschap nog volop bezig met het ‘Herstelprogramma oevers en kaden'. In dit programma moet voor het jaar 2019 nog circa 500 kilometer oevers en kaden worden verbeterd.
Provincie:
Tag(s):