woensdag, 11. juli 2012 - 10:36

Wetterskip Fryslân start proef met aanleg nieuwe drainage in dijk Ferwert

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân start woensdag 11 juli in de dijk bij Ferwert een proef met een horizontaal gestuurde boring.

Hiermee is Wetterskip Fryslân het eerste waterschapin Nederland dat deze techniek gebruikt voor de aanleg van nieuwe drainage in een bestaande dijk. Doel van de proef is het probleem van de verweekte bermen bij de dijk in Ferwert op te lossen.

De werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen duren een week. De totale kosten van de proef bedragen 50.000 euro.
De drainage in de dijk bij Ferwert werkt niet meer optimaal, waardoor het water als gevolg van hevige neerslag en hoog water niet meer goed wordt afgevoerd. Hierdoor komt er water uit het dijktalud en de binnenberm. Dat geeft overlast bij het onderhouden van de dijken. Bij vorst bevriest het weggelopen water op de naastgelegen weg.

De proef wordt uitgevoerd over een dijklengte van 450 meter. Als de resultaten positief zijn, zet Wetterskip Fryslân de techniek na het stormseizoen ook in om het drainageprobleem in de resterende 9 kilometer dijk op te lossen.

Lagere kosten
Een horizontaal gestuurde boring wordt in de weg- en waterbouw toegepast voor het aanleggen van kabels en leidingen onder wegen en wateren door. Deze techniek gebruikt Wetterskip Fryslân nu voor het eerst voor de aanleg van drainage in een bestaande dijk.

Dagelijks bestuurslid Harry Boon: ‘Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe methodes om de kosten van het waterbeheer zo laag mogelijk te houden. Voordeel van de techniek die we toepassen bij de dijk in Ferwert is dat de dijk niet hoeft te worden afgegraven. Er wordt alleen een gat in geboord. Hierdoor zijn de herstelkosten aanzienlijk lager.’
Provincie:
Tag(s):