woensdag, 16. mei 2012 - 10:14

Wetterskip Fryslân stuit op geloosd toiletwater recreatievaart

Watersporters maken nog steeds te weinig gebruik van de mogelijkheid om de
vuilwatertank te legen bij de verzamelpunten van jachthavens. De verontreiniging
van het zwemwater in de buurt van aanlegplaatsen voor de recreatievaart is
daardoor al jaren veel te hoog.

Dit blijkt wederom uit onderzoek van Wetterskip Fryslân. Bij een van de vijf onderzochte aanlegplaatsen is vrijwel steeds sprake van overschrijding van de zwemwaternorm. Gezien het risico op ziekte is het ook voor watersporters zelf belangrijk geen toiletwater meer te lozen, maar in te zamelen en
af te geven bij een van de vele ontvangststations in de provincie.

Wetterskip Fryslân doet sinds 2009 onderzoek naar de bacteriologische waterkwaliteit op een aantal aanlegplaatsen voor recreatievaart, waaronder de Aegehoek/Wide Ie, Langehoekspôlle/de Fluezen en Noardergat/Burgumer Mar. Als referentie is ruim open water gebruikt.

Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: ‘Er
is een aantoonbaar verband tussen de verminderde zwemwaterkwaliteit en de
aanwezigheid van recreatieschepen, als gevolg van lozingen van toiletwater in het
oppervlaktewater. Dat leidt overigens niet op alle meetpunten tot overschrijding van de zwemwaternorm.’ Uit het onderzoek blijkt dat de bacteriologische verontreiniging nabij aanlegplaatsen voor recreatievaart - en dan vooral op een besloten locatie zonder doorstroming - in bijna alle gevallen hoger is dan op schone referentieplaatsen.

Gezondheid
Wietze de Haan: ‘Behalve dat het zwemwater vies wordt, lopen zwemmers in water met een grote concentratie aan ziekmakende bacteriën en virussen een risico op ziekte. Ze kunnen bijvoorbeeld maag- en darmklachten, last van de luchtwegen of gehoorgangen krijgen.’ Ook stimuleert geloosd toiletwater de groei van algen en kan het leiden tot de 'groene soep' op het water, tot de vorming van blauwalgen en tot zwemverboden in de zomer.

Ondanks dat pleziervaartuigen per 1 januari 2009 geen toiletwater meer op het
oppervlaktewater mogen lozen, gebeurt dit toch nog regelmatig. Wietze de Haan: ‘We voeren het onderzoek niet voor niets uit. Ons vermoeden wordt ieder jaar helaas weer bevestigd. We hopen dan ook op een bewustwording onder de recreatievaarders en het stoppen met lozen. Want het is echt vies om in andermans uitwerpselen te zwemmen of ziek te worden van zwemwater.’ Uit de metingen is overigens niet te herleiden hoe vaak en in welke mate er lozingen van toiletwater plaatsvinden. Bij constatering van lozingen kan Wetterskip Fryslân overgaan tot verbaliseren.

Recreatievaarders die willen weten welke Friese jachthavens een combi vuilwater-
/bilgewaterpomp hebben, kunnen kijken op:
www.vuilwater.info/vuilwater_uitpompstations/friesland
Provincie:
Tag(s):