woensdag, 31. oktober 2012 - 10:37

Wetterskip Fryslân verbetert strekdam bij Paesens

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft BAM wegen regio Noord de strekdam in de buurt van Paesens over een lengte van 700 meter opnieuw geasfalteerd en verbeterd.

Het werk is aan het eind van de zomer gestart en onlangs voor het stormseizoen succesvol afgerond. Dit gedeelte van de Friese kust is zo weer veilig gesteld. De totale kosten van de herstelwerkzaamheden zijn 168.000 euro.

Wetterskip Fryslân constateerde eerder dit jaar dat de kwaliteit van het asfalt op de strekdam sterk achteruit is gegaan. Dit zou bij extreme weersomstandigheden tijdens het stormseizoen kunnen leiden tot ernstige schade aan de strekdam. Wetterskip Fryslân heeft daarom besloten de strekdam nog dit jaar opnieuw te asfalteren.
Provincie:
Tag(s):