maandag, 19. november 2012 - 21:44

Wietpas vervalt per direct

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil met gemeenten de daadkrachtige aanpak van overlast en (georganiseerde) criminaliteit rondom coffeeshops continueren.

In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is het aantal drugstoeristen en de daarmee gepaard gaande overlast sterk afgenomen door toegang tot coffeeshops alleen toe te staan aan ingezetenen van Nederland (ingezetenencriterium). De landelijke invoering van het zogeheten ingezetenencriterium per 1 januari 2013 wordt dan ook doorgezet. De clubpas vervalt vandaag.

Dat blijkt uit een brief die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd naar aanleiding van het regeerakkoord en de ervaringen en aanbevelingen van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) met het aangescherpte coffeeshopbeleid in het zuiden.

Coffeeshops in het zuiden controleren sinds 1 mei 2012 of hun klanten ingezetene van Nederland zijn. De invoering van het ingezetenencriterium is daar een succes: de toestroom van drugstoeristen is afgenomen, waardoor coffeeshops kleiner en meer beheersbaar zijn geworden.

zware cannabis
Tevens moet de consumptie en productie van zware cannabis volgens de minister worden teruggedrongen. Reeds is besloten dat cannabis met een THC-gehalte van 15 procent of meer op lijst I van de Opiumwet wordt geplaatst en daarmee als harddrug gekwalificeerd. "Harddrugs horen in de coffeeshops niet thuis, en in de toekomst zullen zij alleen nog cannabis mogen aanbieden met een THC-gehalte dat lager is dan 15 procent", aldus Opstelten
Provincie:
Tag(s):