vrijdag, 21. september 2012 - 14:16

Wijziging pensioenregeling politieke ambtsdragers

Den Haag

De verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd die vanaf volgend jaar wordt ingevoerd, maakt een aanpassing van de pensioenregeling van politieke ambtsdragers noodzakelijk.

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Daarmee wordt de Appa in overeenstemming gebracht met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

In de Appa wordt de wettelijke basis opgenomen om een eventuele korting op de ABP-pensioenen door te laten werken in de Appa-pensioenen. Ook wordt in de Appa - in lijn met het ABP-pensioen - de ingangsdatum van het pensioen flexibel gemaakt, zodat men op een tijdstip ergens tussen de 60 en de 70 jaar met pensioen kan gaan.

Daarbij geldt: hoe later met pensioen, hoe hoger de pensioenuitkering. Het eindloonstelstel in de Appa wordt, mede op advies van VNG, IPO en Unie van Waterschappen, vervangen door het middelloonstelsel.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2013.
Provincie:
Tag(s):