vrijdag, 15. juni 2012 - 16:51

Wijzigingen regelgeving doorvoer van militaire goederen

Den Haag

Per 1 juli 2012 wijzigen de regels voor de doorvoer van militaire goederen door Nederland. De doorvoerzendingen herkomstig uit of bestemd voor een EU- of NAVO- lidstaat, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland of Zwitserland die in Nederland worden overgeladen, worden vergunningplichtig in plaats van meldplichtig.

Vergunningplicht bij overlading in Nederland
Momenteel geldt een meldplicht en geen vergunningplicht voor doorvoerzendingen afkomstig uit of bestemd voor een EU- of NAVO- lidstaat, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland of Zwitserland.

Deze meldplicht blijft bestaan voor zendingen die Nederland aandoen zonder te worden overgeladen. De doorvoerzendingen die wel worden overgeladen in Nederland worden per 1 juli vergunningplichtig. Deze vergunningplicht geldt ongeacht of de goederen op een ander soort vervoermiddel worden overgeladen.

Hierbij kunt u denken aan zendingen die van een schip op trein worden overgeladen, maar ook zendingen die worden overgeladen van het ene op het andere vliegtuig. In beide situaties is sprake van overlading en de doorvoer wordt dus vergunningplichtig.

Algemene vergunningen
De uitbreiding van de doorvoervergunningplicht gaat gepaard met de publicatie van twee algemene doorvoervergunningen. Algemene doorvoervergunning NL007 kan worden gebruikt voor zendingen herkomstig uit één van de hierboven genoemde landen en algemene doorvoervergunning NL008 voor zendingen die als eindbestemming één van de hierboven genoemde landen hebben.

Afhankelijk van de herkomst en eindbestemming van de doorvoerzending en het type militaire goederen kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van één van deze algemene vergunningen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd op de algemene vergunningen.

Voorafgaand aan het gebruik dient de gebruiker zich te registreren bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). Voor de overige doorvoerzendingen waarvoor geen gebruik gemaakt kan worden van deze algemene doorvoervergunningen zal een individuele vergunning moeten worden aangevraagd.
Provincie:
Tag(s):