vrijdag, 1. juni 2012 - 13:42

Wilders moet betalen na verlies kort geding tegen Staat

Den Haag

De rechter heeft vrijdag de vorderingen van Geert Wilders tegen de Nederlandse staat betreffende uitstel van de voorgenomen bijdrage aan het Europese noodfonds, het zogenaamde ESM-verdrag, afgewezen. Dit meldt de rechtbank in Den Haag vrijdag.

‘Vooropgesteld wordt dat de vorderingen van Wilders, die alle in de kern strekken tot aanhouding van de Wetsvoorstellen, zich richten tegen de Staat als wetgever en in essentie neerkomen op een ingrijpen in het wetgevingsproces’, staat in het vonnis.

‘Het vaststellen van wetten in formele zin is ingevolge artikel 81 van de Grondwet opgedragen aan de regering en Staten-Generaal gezamenlijk, waarbij de vraag of, wanneer en in welke vorm een wet tot stand zal komen moet worden beantwoord op grond van politieke besluitvorming en afweging van de daarbij betrokken belangen. De op de Grondwet berustende verdeling van bevoegdheden van de verschillende staatsorganen brengt mee dat de rechter niet mag ingrijpen in deze procedure van politieke besluitvorming’, vermeldt het vonnis.

‘De door Wilders gestelde onrechtmatigheden c.q. bezwaren met betrekking tot het ESM-Verdrag zijn onderwerp van het politiek debat dat binnen het wetgevingsproces over het ESM-Verdrag reeds is of nog zal worden gevoerd door de huidige volksvertegenwoordigers in welk proces de rechter niet kan ingrijpen. De door Wilders ingenomen stellingen kunnen derhalve niet tot het oordeel leiden dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld, zodat de door hen ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen’, aldus het vonnis.

De voorzieningenrechter veroordeelt Wilders in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Staat begroot op € 1.391,--, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat en € 575,-- aan griffierecht.
Provincie:
Tag(s):